Tekst grecki (Textus receptus):
ιωσιας δε εγεννησεν τον ιεχονιαν και τους αδελφους αυτου επι της μετοικεσιας βαβυλωνος
Biblia Warszawska:
A Jozjasz był ojcem Jechoniasza i braci jego w czasie uprowadzenia do Babilonu.

Biblia Tysiąclecia:
Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego.

Biblia Gdańska:
A Jozyjasz spłodził Jechonijasza i braci jego podczas zaprowadzenia do Babilonu.
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Księgi: Mat. Mar. Łuk. Jan. Dzieje Rzym. 1 Kor. 2 Kor. Gal. Efez. Filip. Kol. 1 Tes. 2 Tes. 1 Tym. 2 Tym. Tyt. Fil. Hebr. Jak. 1 Piotr. 2 Piotr. 1 Jan. 2 Jan. 3 Jan. Judy Obj.
Link do strony: Mat. 1:11, <a href="http://biblia-internetowa.pl/Mat/1/11.html" title="Mateusza 1:11 - Biblia internetowa" target="_blank">Mat. 1:11</a>