Tekst grecki (Textus receptus):
πεσων ουν ο συνδουλος αυτου εις τους ποδας αυτου παρεκαλει αυτον λεγων μακροθυμησον επ εμοι και παντα αποδωσω σοι
Biblia Warszawska:
Wtedy współsługa jego, padłszy na kolana, prosił go mówiąc: Okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko.

Biblia Tysiąclecia:
Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: Miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie.

Biblia Gdańska:
Przypadłszy tedy on spółsługa jego do nóg jego, prosił go, mówiąc: Miej cierpliwość nade mną, a oddam ci wszystko.
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Księgi: Mat. Mar. Łuk. Jan. Dzieje Rzym. 1 Kor. 2 Kor. Gal. Efez. Filip. Kol. 1 Tes. 2 Tes. 1 Tym. 2 Tym. Tyt. Fil. Hebr. Jak. 1 Piotr. 2 Piotr. 1 Jan. 2 Jan. 3 Jan. Judy Obj.
Link do strony: Mat. 18:29, <a href="http://biblia-internetowa.pl/Mat/18/29.html" title="Mateusza 18:29 - Biblia internetowa" target="_blank">Mat. 18:29</a>