Tekst grecki (Textus receptus):
ο δε ειπεν αυτοις ου παντες χωρουσιν τον λογον τουτον αλλ οις δεδοται
Biblia Warszawska:
A On im powiedział: Nie wszyscy pojmują tę sprawę, tylko ci, którym jest dane.

Biblia Tysiąclecia:
Lecz On im odpowiedział: Nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane.

Biblia Gdańska:
A on im rzekł: Nie wszyscy pojmują tej rzeczy, ale tylko ci, którym to dano.
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Księgi: Mat. Mar. Łuk. Jan. Dzieje Rzym. 1 Kor. 2 Kor. Gal. Efez. Filip. Kol. 1 Tes. 2 Tes. 1 Tym. 2 Tym. Tyt. Fil. Hebr. Jak. 1 Piotr. 2 Piotr. 1 Jan. 2 Jan. 3 Jan. Judy Obj.
Link do strony: Mat. 19:11, <a href="http://biblia-internetowa.pl/Mat/19/11.html" title="Mateusza 19:11 - Biblia internetowa" target="_blank">Mat. 19:11</a>