Tekst oryginalny:
ישמח ישראל בעשיו בני ציון יגילו במלכם

Biblia Hebraica Stuttgartensia:
יִשְׂמַח יִשְׂרָאֵל בְּעֹשָׂיו בְּנֵי-צִיּוֹן יָגִילוּ בְמַלְכָּם׃

Biblia Warszawska:
Niech weseli się Izrael ze Stwórcy swego, Dzieci Syjonu niech się radują z króla swego!

Biblia Tysiąclecia:
Niech Izrael się cieszy swym Stwórcą, niech synowie Syjonu radują się swym Królem.

Biblia Gdańska:
Wesel się, Izraelu! w Twórcy swoim; synowie Syońscy! radujcie się w królu swoim.
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Hebraica Stuttgartensia
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Księgi: 1 Moj. 2 Moj. 3 Moj. 4 Moj. 5 Moj. Joz. Sędz. 1 Sam. 2 Sam. 1 Król. 2 Król. Izaj. Jer. Ezech. Oz. Joel. Amos. Abd. Jon. Mich. Nah. Hab. Sof. Agg. Zach. Mal. Ps. Przyp. Job. Pieśń Rut Tren. Kazn. Ester. Dan. Ezdr. Nehem. 1 Kron. 2 Kron.
Link do strony: Ps. 149:2, <a href="http://biblia-internetowa.pl/Ps/149/2.html" title="Psalmów 149:2 - Biblia internetowa" target="_blank">Ps. 149:2</a>